Trindbeskrivelser

Copyright 2012 © All Rights Reserved

Vine - (Grapvine) = 3 trind til siden (3 count)

4 trind er altid forskellig alt efter hvordan dansen fortsætter

 

Vine til højrer : (1) Træd til højrer med højre fod

(2) Kryds Venstre fod bagved højre fod

(3) Træd til højre med højre fod

 

Vine til venstre : (1) Træd til venstre med venstre fod

(2) Kryds højre fod bagved venstre fod

(3) Træd til venstre med venstre fod

 

Count 4 : Kan være et touch, kick, brush, heel dig, stomp, stomp up, scuff,

jumb eller lignende

 

Extended vine man fortsætter i den retning man er påbegyndt frem til count 7

(1) Træd til højrer med højre fod

(2) Kryds Venstre fod bagved højre fod

(3) Træd til højre med højre fod

(4) Kryds Venstre fod foran højre fod

(5) Træd til højre med højre fod

(6) Kryds venstre fod bagved højre fod

(7) Træd til højre med højre fod

Vine kan være synkoperet = Der danses i dobbel takt 1 & 2 & 3 & 4

 

gixmo.dk